1 / σίδερο / UNIT


σίδερο / UNIT

UNIT USI-64 σίδερο
UNIT USI-64

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-64
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-52 σίδερο
UNIT USI-52

κεραμικά;
σίδερο UNIT USI-52
ισχύς (W): 1800
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: κεραμικά
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
αυτόματο κλείσιμο
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-167 σίδερο
UNIT USI-167

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-167
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-49 σίδερο
UNIT USI-49

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-49
ισχύς (W): 1200
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
βάρος (kg): 0.86
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
η ικανότητα να προσαρμόζει
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-62 σίδερο
UNIT USI-62

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-62
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-43 σίδερο
UNIT USI-43

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-43
ισχύς (W): 2000
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-163 σίδερο
UNIT USI-163

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-163
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
δεξαμενή νερού (ml): 400.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 2.55
όγκος ατμού (g/min): 60.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-165 σίδερο
UNIT USI-165

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-165
ισχύς (W): 2000
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
βάρος (kg): 1.82
όγκος ατμού (g/min): 0.00
στην οριζόντια θέση (εις): 30.00
στην κατακόρυφη θέση (min): 8.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-63 σίδερο
UNIT USI-63

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-63
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-50 σίδερο
UNIT USI-50

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-50
ισχύς (W): 800
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
σπαστή λαβή
ταξίδι
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-61 σίδερο
UNIT USI-61

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-61
ισχύς (W): 1800
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-99 σίδερο
UNIT USI-99

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-99
ισχύς (W): 1750
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
δεξαμενή νερού (ml): 280.00
ποσότητα ατμού (g/min): 24.00
βάρος (kg): 1.72
όγκος ατμού (g/min): 45.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-164 σίδερο
UNIT USI-164

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-164
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 60.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-51 σίδερο
UNIT USI-51

τεφλόν;
σίδερο UNIT USI-51
ισχύς (W): 1200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: τεφλόν
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-166 σίδερο
UNIT USI-166

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-166
ισχύς (W): 2000
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
βάρος (kg): 1.42
όγκος ατμού (g/min): 60.00
στην οριζόντια θέση (εις): 20.00
στην κατακόρυφη θέση (min): 8.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-89 σίδερο
UNIT USI-89

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-89
ισχύς (W): 1700
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
βάρος (kg): 1.53
όγκος ατμού (g/min): 0.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-86 σίδερο
UNIT USI-86

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-86
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
βάρος (kg): 2.70
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-48 σίδερο
UNIT USI-48

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-48
ισχύς (W): 2200
εξοπλισμός: δοχείο
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-46 σίδερο
UNIT USI-46

σίδερο UNIT USI-46
ισχύς (W): 800
κατασκευαστής: UNIT
βάρος (kg): 1.03
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
η ικανότητα να προσαρμόζει
σπαστή λαβή
ταξίδι
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-192 σίδερο
UNIT USI-192

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-192
ισχύς (W): 2200
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-282 σίδερο
UNIT USI-282

κεραμικά;
σίδερο UNIT USI-282
ισχύς (W): 2200
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: κεραμικά
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
UNIT USI-193 σίδερο
UNIT USI-193

ανοξείδωτο ατσάλι;
σίδερο UNIT USI-193
ισχύς (W): 2200
κατασκευαστής: UNIT
υλικό πλάκα: ανοξείδωτο ατσάλι
όγκος ατμού (g/min): 0.00
σύστημα αυτοκαθαρισμού
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
αντι σύστημα στάγδην
η ικανότητα να προσαρμόζει
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!

σίδερο / UNIT2018-2019
index-au.com
σύστημα αναζήτησης για αγαθά